القائمة الرئيسية

الصفحات

ALA - IDK Lyrics & Parole - LyricsTN

ALA - IDK 
Kifech mchit w makotlich w i don't know

Naarf matjich w mataahkich bla ma nloum

Yeah, ki nkhamem fik w tal ellil w tar el noum, tar el noum

Temchich matjich w matkolich w i don't know

Yeah, ferchichi jit mn lbarber fl city dima m7ar7er

Rouhi li fehem chdakhalni fehom ostoura s3ib netkarker 

Lbled wraya mkarker

Bl ennemies nverguel

B9adri fi zoni tayer ki Tony wela ki Peter Parker

Naatik fi ba7th l mizen

Nahki fi 9*** el lisen

Nrapi ki nahki ensen manichi wahdi fl scene

Taktik rbaht el kisen

Ki fraht dhrabt el kisen

Hareb men l9otra w hiseb yekhi jina taht l mizeb

Kifech mchit maak b neya w malkit kan el douni

Kifech lkit maak thneya zedt beya mhouni

Ti el nes hket w chemtou feya bl khayeb waddouni

9albi naatik ken je bideya ama ena moch houni

Kifech mchit w makotlich w i don't know

Naarf matjich w mataahkich bla ma nloum

Ki nkhamem fik w tal ellil w tar el noum, tar el noum

Temchich matjich w matkolich w i don't know

Yeah, snin taadou fi thaweni, denya feniya w ena fenii

9albi t3aba w zed kleni mokhi t3eb w ma kafenii

Li naf3etni ken l family

Mrodht w ken el rab chfeni

Lowel fi aa9li moch el theni dima labes w haffeli

Naaref lmhabba s3ib tdoum, lah9i9a s3ib tetkhaba

Lberah mas3abha moch ki lyoum fi d9i9a lwa9t t3ada

Naaref mab3dha tri9 njoum 

Bl thi9a aatit mwadda

Khalast lghalta aatit el soum aawdt el s3ib netraba

Kifech mchit w makotlich w i don't know

Naarf matjich w mataahkich bla ma nloum

Yeah, ki nkhamem fik w tal ellil w tar el noum, tar el noum

Temchich matjich w matkolich w i don't know.
هل اعجبك الموضوع :