القائمة الرئيسية

الصفحات

KASO - 9RIBA ( EP FEELINGS )
 5oft al denya le tdhi3 menni 7abitha tkoun 9riba

El la7dha li t5ali omi far7ana bch tchouf chwalelha wlidha

Narjaalk bl dha7ka fi fomi nassik ya omri dmou3k eli bkitha

Netfakrek t9olli aych weldi 9olli ma nsema7 ken 7aja khabitha

W 5oft al denya le tdhi3 menni 7abitha tkoun 9riba

El la7dha li t5ali omi far7ana bch tchouf chwalelha wlidha

Narjaalk bl dha7ka fi fomi nassik ya omri dmou3k eli bkitha

Netfakrek t9olli aych weldi 9olli ma nsema7 ken haja 5abitha

El zeyd le li famma famma

Ken jet ghadi taayech rani 3echt sa7i

El ghalet le

9odwa thanna 7aleflk brahmet li 7lefli ena brassi

W koll ghneya hne tetghanna trajaani dima lelli 3echtou fl passé

W na7la btelifounk

Aayech bsoutk ena melli mchit

Li 9alouh hmoum yetrabew fi chounk

Tw nwarrehom omi chneya tjib

W ena we3i w 9ad elli 7kithoulk

W 9albi lebes ena lenna brit

Wassi li t7eb ena ne5dhhoulk

W ma t5amamch raw kber el jib

W dhfort el chib

W kdhebt alik

Sama7ni rdhit

Melli 7left alik

Ayyem w njik

Ayya a7kili chbik w 9olli jara fech kedhbt alik

El denya 8let w el bled mchet

Yarjaa3 alik fl 5ayeb 7ab far7t 3inik

7abeb nab9a 7dhek netfa9ed dwek

W el denya behewek 5alletni nra bik


Eyy 5oft al denya le tdhi3 menni 7abitha tkoun 9riba

El la7dha li t5ali omi far7ana bch tchouf chwalelha wlidha

Narjaalk bl dha7ka fi fomi nassik ya omri dmou3k eli bkitha

Netfakrek t9olli aych weldi 9olli ma nsema7 ken haja 5abitha

W 5oft al denya le tdhi3 menni 7abitha tkoun 9riba

El la7dha li t5ali omi far7ana bch tchouf chwalelha wlidha

Narjaalk bl dha7ka fi fomi nassik ya omri dmou3k eli bkitha

Netfakrek t9olli aych weldi 9olli ma nsema7 ken haja 5abitha

W ma t5afech aleya

Yezzi men 5oufk

Tw 5oufi alik

Law ken je ena bidaya

Nab9a maak ma neb3edch alik

Ya ki 3yit ena zed feya

Ken klem li 7kitou lik

Ya ala 3inik li sar feya

Kont ne7chm kif t9olli chbik

W 5rajt f fjeri wa9t ta9ss srad

W r9adt ala jreri win ma 3tani 7ad

Aadithom laayed kima nahar la7ad

W kent aad leya ma5alenich nethad

Omi bch nrak bch nanseh taab

Omi n7b rdhak hani jebtou el dhbab

Omi nabdaaak nra koll chy yet7ab

Omi 9rob jayeni hay layem tetaada

Eyy w 5oft al denya le tdhi3 menni 7abitha tkoun 9riba

El la7dha li t5ali omi far7ana bch tchouf chwalelha wlidha

Narjaalk bl dha7ka fi fomi nassik ya omri dmou3k eli bkitha

Netfakrek t9olli aych weldi 9olli ma nsema7 ken haja 5abitha

W 5oft al denya le tdhi3 menni 7abitha tkoun 9riba

El la7dha li t5ali omi far7ana bch tchouf chwalelha wlidha

Narjaalk bl dha7ka fi fomi nassik ya omri dmou3k li bkitha

Netfakrek t9olli aych weldi 9olli ma nsema7 ken haja 5abitha


أنت الان في اول موضوع
هل اعجبك الموضوع :