القائمة الرئيسية

الصفحات

AL TASMIYAH
 [Intro: BAXV & XIIVI ]

Bessemelleh errahmen erra7im

Yemchi mahou?

Behi jawna behi

Uhhhh-

Twelve-six

Let's get it let's get it


[Pre-Chorus: XIIVI]

7ot 3inek 3la thnitek safi niytek tabda bessmelleh

Tabda bessmelleh tabda twafi fehom b esm el ileh


[Chorus: XIIVI]

Bismilleh, estefte7

Toul tdour wa7det sbe7

Nekmi bal7ou7i yab7a7

Nemchi sbedreya yable7

Bismilleh, estekle7

Nodkhol fi omek b sle7

Nodkhol ba3dhi ki naghme9

Ma tchoufni lowkey nefte7


[Verse: XIIVI]

Estefte2, es2el nes

Shera3 ma yemchich blech

Rojla t9oul famma menou

Tchech t9oul zebou bl fraise (get it?)

Ma tchoufnich, fleche (uh-uh)

Matmesnich, gzez (uh-uh)

Mat9olich chbih lekher sabek r- mechni kabch sdes

Khedma ken intej, yab9a ken esses

12,6 lik enty ama l omek ta nwali 13

Khedma ken intej, yab9a ken esses

12,6 lik enty ama l omek ta nwali 13


[Pre-Chorus: XIIVI]

7ot 3inek 3la thnitek safi niytek tabda bessmelleh

Tabda bessmelleh tabda twafi fehom b esm el ileh

7ot 3inek 3la thnitek safi niytek tabda bessmelleh

Tabda bessmelleh tabda twafi fehom b esm el ileh

7ot 3inek 3la thnitek safi niytek tabda bessmelleh

Tabda bessmelleh tabda twafi fehom b esm el ileh

7ot 3inek 3la thnitek safi niytek tabda bessmelleh

Tabda bessmelleh tabda twafi fehom b esm el ileh


[Chorus: XIIVI]

Bismilleh, estefte7

Toul tdour wa7det sbe7

Nekmi bal7ou7i yab7a7

Nemchi sbedreya yable7

Bismilleh, estekle7

Nodkhol fi omek b sle7

Nodkhol ba3dhi ki naghme9

Ma tchoufni lowkey nefte7

Bismilleh, estefte7

Toul tdour wa7det sbe7

Nekmi bal7ou7i yab7a7

Nemchi sbedreya yable7

Bismilleh, estekle7

Nodkhol fi omek b sle7

Nodkhol ba3dhi ki naghme9

Ma tchoufni lowkey nefte7


[Outro: El 3angour]

Ena tnikou 3liya croix 7amra

W te3tabrouni la akh la zeb zebi

هل اعجبك الموضوع :