القائمة الرئيسية

الصفحات

Stou - Mouch 9otli Gangsta Sa7bi !! -LyricsTN

Mouch 9otli Gangsta Sa7bi !!Yekhi berasmi tahki fama sohba w 3echra f west e sa7a Narjasia jmou3 tghour theb tfok el 9asm w tekhou el mise7a .

(l3asba) Ma tkhabich lena kol chay beyan Meli jit i was ready Man fuck this fame

Yeah I do my thing

He know my name

Stou r3d wardya we be running the game

Lbera fl baga lyouma north face w balenciaga Mchina 7araga loughet 7abs lena wogra fl maga

3ayetli baba makesh brother lkolha tganes fl ghaba Manichi cv tnik mteek hata 3endek 3isaba Mouch kotli gangsta sahbi jit lhoumtk ma lkitksh ya sahbi Ndour fi 7oumtk 3la ra7ti wenti ta3ref ena shna7ki

Jew 3 wena wa7di . nodhreb lowl 3la sa7ti (bra nikomk)

Blech ydin m3aya a7ki dima ndour w chay ta7ti

Toghlet fya rabi ysem7ek

Ena manish bsh nsem7ek Omk ma ta39elsh mlem7k Barcha wa9t kont men7ek

Tawa bsh tnik mte3k Ghalta feli chrek w be3k

Ta7ki b nes enti khanek dhre3ek Wa7ed m nes ena nikek f mte3k

Ta7ki 3a chare3 ena ma riteksh tfare3

Lil twil mokhi b chi5a chane3

9bal e rap nes ta3refni f chare3 Ki Fetty wap b 3in wa7da noghzrelk Ki safseri kedhbek 3ibek yosterlk

Terma kifk enti ma nfalatch Maw mel mara loula 9otlk ma tzalatch

Le ma tzaletsh tchoufou ki chikhani 7afi le ma ychaletch Nes ma tchametch 3adi nfokou denya ken ma 7abetsh

Lougha ma tchadetch

Dima e jaw msa5en jemla ma nbaredsh

Eli ta3mel fih kolo sahel mn 3amnewel fl metnawel kel medawel

Tnafkhou ki bzazel asawer Mciet 9a3da tedawel

E7seb 9adesh mn stilou che7

Salt bae tw yzid lefa7

Cause if i want it imma get it like i gotta have it (ou) Mfara7 rou7i ma stanitsh cadeau

Sprit spra ma erykah badu

3bed tetbadel t9oulch dari deco

Y7eb stou 9olou arigato Concurrence mtayech kel haribo

Sesek mouch s7i7 nik nkasser bik el 7it

Sesek 9adrek chedou nhef 3lik t9oulsh pit Nessek menek 7echmet

Far fi 7oumtou ywali sid

Madhi ma yar7amch nfaker fik ken nsit

Ydezou fl 7did ema ykhafou ml 7did Nes ta7ki bl farcha wenti fl klem tzid

Tchouf fi taja3id nekhdem 7ata nhar el 3id Nabda ndour fi 7oumtk t9oulch 3la zebi guide

E tir el 3in e dam nsaylou Chway wa9t w bech nmaylou Chway dhaght tw nbaylou

Msaba7 nekhdem houma y9aylou

Tnik e noum ekaka n7ebek

Lyoum m3ak ghodwa ysebek

9alou khwet ah zebek

T7eb t9adem nesek el telii tchedek

Ti sayeb nayek

Ti chbik mnayek

Ti bara nayek

هل اعجبك الموضوع :