القائمة الرئيسية

الصفحات

LUAS X 4LFA - EL DAR MystikGod on the beat


S/O L2


Chouf m3aya chkoun li dha3


Yeah


Tlammou hazzou ken Emmeli EL DAR


Yeah Imma put my pain into my verses


T3ich f touns ta3rf what a curse is 


Yeah


Nchouf fel ego hazzou m3ah 


Wena nmout b9adri nwakkel fehom 3ar


Yeah tkhaf mel we9a3 3ich f metaverses


Nlem a7lemi lkolhom then i burn em'


Doub ma techla9 li enti f touns 7ot galbek f jibek


W ena ive been in the studio mel 3am eli fet 


Enti makch kifi , makch mena , manich kifek


I dont care who is you , who you wanna be with


Melli konna sghar na3rfou el chay hedha kollo mli7


DO IT !


Mn beb el dar ngalla3 galbi enik na7ilou lpilles


W el kalb eli enti khayef menou ena li medrissih


Ni**as barking of the wrong tree 


Ni**a imma hunt you down 


Hata idhe ken mch taw


Hata idhe ken you coward


I be like "qu'est-ce qu'il y a ?"


Taw bdina Bismillah 


Tawa kolha t7eb collab


Kolha theb twalli s7ab


Kolha theb twalli ...


Eh..


Damn ..


All this ni**as kolha ta3ref chkoun ena


Destination taw wdha7et w mouch ena


Njib m3aya techa tla3wek f loubena


W elli 7ab yjibha ma3za tla3 dhebbena toul


Melli konna sghar na3rfou el chay hedha kolo mli7


Mn beb EL DAR ngalla3 galbi enik na7ilou lpilles


Chouf m3aya chkoun li dha3


Yeah


Tlammou hazzou ken emmeli EL DAR  


Yeah imma put my pain into my verses


T3ich f touns ta3ref what a curse is 


Yeah


Nchouf fel ego hazzou m3ah


W ena nmout b9adri nwakkel fehom 3ar


Yeah tkhaf mel we9a3 3ich f metaverses


Nlem a7lemi lkolhom then i burn em'


Outta your league 


We just outta your league ya tfol


This not a team


With the gang base na3melhom lkol


No weed No lean 


Mrakkez tgoul na3mel fel Shaolin 


MRAKEZ YEAH !


Do what ?


You gon do what ?


Hop on a Rage beat w m3aya LUAS


She wanna fuck


I told her im fasting 


Im gettin it right now it aint no past tense


Im like trust me 


7ad mayfokli 9asmi


Rappeuret m9asmin


Ya bheyem ya m9asrin 


trust me 


Kolha t9ader esmi 


Kolha ta3rf asli


Ostouret el Gasserine  


We making big moves they makin memes


S/o the methlab s/o the م


METHLAB !


I dont care , ken chkaret ken dhammit


La ta77ent w la dhallit 


SO


teb3ed zebi madhebik yeah


هل اعجبك الموضوع :