القائمة الرئيسية

الصفحات

Ta9chira Jacob Lyrics & Parole - LyricsTN

Ta9chira Jacob Moodek ki jibek

9ader temcheha 5ichewi

Bech teb3ed 3arrachma

Mais torzon w9adrek yjibek

Ndourou fel fadhi

Reba7 l5sara

7adek kel 7ara li tefhem wtefra7 li tes2el wt3awed estana fi jdidek

Toghzor lel behi

Toghzor lenness

Toghzor lel 3alem berzana wt3ich

3la 9adrek 3assess

Sob3ok westani lel 5ayeb fellil

Wtor9od labess

Tor9od mouch 7atet machekel fel bel

7atet bousset

7atet 5onnarek mizenek wafkarek fi rassek tet3arek wchkounou jibhouli 5ali yefhem fi rassi ma3adech blayess chyparki

Wa9ti mouch feragh wel compteur ymarki

Wa9t mta3 5edma wktiba wktiba wktiba wrjel tsuporti bettiba ws3iba bech tefhem fech na7ki raghm elli farcha 3alle5er

Flousshom li tzayen fi m3affet metnakker wa7da wtrayen fel beb elli tsakker

Tmanti fi effayem tmanti fennasr

Tmanti fel behi wrjel tchaja3na

Wrzana fi mo5i elli tnattar fi ma3na

Fi klemi eli ne3ma mel mawla sob7anou

Stylo t9oul dawla wy5anou

3al war9a

Na7ki 3al mordha

Tmanti fi ghalta wzid te7ssebli bel melli mouch fehma eli belli mouch menni li enti mouch 9ader tefhemni wtefhem li wedhnikom mouch marja3 fi rassi

7atta ki noghlot bech narja3 npassi

Noghlot wnerja3 nestanfa3 men rou7i wn9arri fi rou7i baghlati lprof mta3 mo55i bel fetra

Na5la9 lfekra

Na5la9 lfekra wnezra3ha fi rassi wnes9eha b9ortassi lin tekber wt9atter mizenek bel 9otra

Ka7la essaboura wel 5otwa bessotra

Zmamer mantoura bech to5roj fessoura chtfazzed essotra li bnitha a3wem

Tachba3 me mela7 chtwalli 3awwem

Techba3 machekel wedhyouba li tekel wb5irek mouch be5el wtchaba3 5awwen

Tegleg wetjina aw9at

Tdhaya3 lklem elli y9iss

Tdhaya3 fel chance elli btat

Wel a3wem elli b9at wenti tmanti fel peace

Wenti tmanti fel peace

Tal9a rou7ek mouch 5alet

Tal9a rou7ek li ghalet lezemhom zlalet makenech raw 9adrek mayjich

Wa7da wa7dek wt3ich

Wa7da wa7dek wansehom

Wa7ad ba3dek ta5yich

Toghlot ba7thek tafyich

Tatla3 wa7dek ba7dhehom

3riba te7ssed li nsehom

Toussel te7ssed laghlat

3riba te7sed li met jem3a

Wte7ssed li nse dha3fou

Wwala taktek kolli t7ebek hakkek

Rekech ma9tek ba7dhek

Kerah wa9tek li 7chek

West 3riba bel pill

Twalli tdha3aff fel fiil

Twalli skoutek te5tar

Twalli tsadda9 laflem

Kima 5amset mo5tar

Twalli lmo55 sbitar

Tmanti fel mouna wtzapy la5bar

S3ab w7esdouna 3la tbi3a bellar

Sketna 7esbouna 3inina matchoufech li esso7ba mouch gouna wel gouna mouch dar

Nab9a lmossmar

No7kom fel 7it

Nosmor fel 5it

Noghzor lb3id

Lyoum tchoufni ba7dhek

Ghodwa tchoufni ba7dhek

Ba3dou tchoufni ba7dhek

Wena manchoufech fik

Manchoufech fik mo55i meklou lmosta9bel

N3ich bto5mem jib flouss belli ta9der

Dima l9oddem fama lbouss mta3 ta3dil

Wfama lbouss mta3 ta3til w5alli ezzebda testa9ter

Mochni bech na9fel jib esstylo li y3aned

Bar wra bar tbifi ya7dher mi3adek

Ryhme wra bar 3andi stylo naghar wchouf kech ya7la bi3anek

هل اعجبك الموضوع :