القائمة الرئيسية

الصفحات

Phénix Titsawer Lyrics & Parole - LyricsTN

Phénix Titsawer Manheb netsawwer,

Be9i fi mokhi nettawer

7abeb lbe7im nsawwer

Izi fi 7yeti w ntaktek w nkawwer

Manfa3ni soghri tgarbi3 w tahawor

Barredna el chi5a wel dam elli yfawwer

M3a jahalout makontech lezmek tet7awer

T7eb tetnawwer, 3ichet l′europe mouch kima enti tetsawwer

7abba mel terma wel 9a7ba tetsawwer

Labset tcha3el wel birra li tbawwel

Satter netsakker netfakker lommima

T3ebt mel ghorba lawletha net7awwel

Mani 3arefha mellowel

Man7eb el scène w ta3bi nestehlou

W na3mel fel zika lennes li yestehlou

Wahdi li rasi moumawwel

Ostor n9asser w ntawwel

Jounta fi zanga fi 7adhr ettajawol

(Ti mani gotlek 3arefha mellowel)

Manbaddel 3echra kil 5awi

N3ich w manemmench 7keyet el rawi

Ma ne5ou repère la lounek la dinek

Ti fe3lek li idinek la ghame9 la dhawi

Nikomm kardashian wel قرضاوي

5wetna tetgebel w ba3d tetgetel chkoun elli reba7, el 7akem li

7awi

Chnowa el système ti ltawwa li chewi

Koll wehed fina fi rassou li newi

Koll wehed fi rassou 5oumajou

Jeyeb khlassou b stylou li chewi

Sereg ya 7oufa li 7abeb li chehi

Denya mouchi be7a akhi hné akhi

Zika mouchi ra7a akhi sle7 akhi

Illi mawelefchi houni tle7 akhi welli ynajjem ybattel el zika rte7

akhi

Denya mouchi be7a akhi hné akhi

Zika mouchi ra7a akhi sle7 akhi

Illi mawelefchi houni tle7 akhi welli ynajjem ybattel el zika rte7

akhi

T7ebbou el rap el jelegh khamej el gejmi tounes omchtih

zabbourek ma t7ajjmi

El baguet mchet ksekes bel rajmi

Etteri5 ktebna tfass5i ma tnajjmi

Baddelna lebled, hana fel europe n3ichou bien hamdoullah

mouch snob

Beb jdid tog3od 3asemt el hip hop

La 5la9na el mouvement w lbesna lmenottes

Beb jdid tog3od 3asemt el hip hop

La 5la9na el mouvement w lbesna lmenottes

Ken la3ba bel 7abs krarzek t7ok

Beb jdid tog3od 3asemt el hip hop

La 5la9na el mouvement w lbesna l menottes

Zikimima lova scoffha mansech

Leha barcha wagt w lahwa malgech

Ki konna lehin nkawwrou konna lwadh3 n7awwrou système w

de3ech w a7nech

Wel nzid ennik 3al faza lawbech

Be9i jeyek mouch camova

A7na wel 7nech wel dawe3ech jamais lova

Wel 7keya mouch bech toufa

Jounta fel zanga fi 7adhr ettajawwel ya nou5a

(Aaah ya nou5a, cha3b mettehchelou y7ebb el chi5a y7ebb el

dou5a, aaah ya nou5a,

Baye3et echrab ti wallew lzebbi chyou5a, aaah ya nou5a

Denya mouchi be7a akhi hné akhi

Zika mouchi ra7a akhi sle7 akhi

Illi mawelefchi houni tle7 akhi welli ynajjem ybattel el zika rte7

akhi

Denya mouchi be7a akhi hné akhi

Zika mouchi ra7a akhi sle7 akhi

Illi mawelefchi houni tle7 akhi welli ynajjem ybattel el zika rte7

akhi


هل اعجبك الموضوع :