القائمة الرئيسية

الصفحات

Ktyb , Jhon Six - Snin Deyma Lyrics & Parole - LyricsTN

Ktyb , Jhon Six - Snin Deyma Fuck em john, fuck all of em

Mantouj tkoul mouch mamsous

Mataam masous ah

(Ba3ad ba3ad)

Maskhouh l game b facon

Liji ymossou ah

Elou aadi ken gadhou nched nfatkou men baadhou

lenna

(Ti ba3ad ba3ad ba3ad ba3ad)

Kol beat nched nat9ou

Kol aam nzid netra9a fetta9a

(Khiih khiih)

Komt fibeli nhar ki ghirou metwezen

Then i flew helicopter with mezen

Man it was like in heaven

Omi weldek a7rach rajel metkemel

L cash keyen ama chikh mahouch hemel

Lehi fi serrou ketem

Doub mayebda l verse tesmaani tetbasem

Tlaa belhak mch tfadlik

L holm keed yetjasem

Ktyb rawah lel bled

Ken masmaatech hak tesmaa

Legendary fouk l scene nehseb kadech jet men nasma

Nejri hata fi zanka

I′m in a hurry jamais nakas

Mgalla3 fibeli lbeb ydok

Lebes TN mazelt tlo9

Ghates fel beba wel mro9

Ghates fel dhmar lin ghro9

Li gesmouh zeyed nkabech kel l7am l beyet

Nra7am ibara mayet

Dybala moutour mkayet

Msarra7 dima l chay mzayet

Mouch besehel bech nfayet

Zeyed dherri dra kifeh

Krib nousel rjel tnanek

Ki wsol haw layem cham khra tla3 dhmayem

Mel chohra khrajt metlathem

Fesarfag nkathef

Lin tartab l torba

Tabes tahbat chorba

Barcha aflem fel ghorba

Nik tsawer fel boulevard

5 rjel fel ghorfa

Krib ybet fel chorfa

Maandek matkoul c normal

Khiri faredh

Yahkilha aatoul w makfeh zebi aaradh

Mouch fachghou lel forja abed tfera3 mouch ma3redh

Kol wehed fina koudouratou yestaaredh

Yed loula khadhra matmasetch kharja mel labo

Tafkir ghare9 9a3 dabousa ta tchedni mel tabbou

Maandich maa laasi fel ajla ama nhotlek l sabot

Tlaat mnayek nomkhit fik khachmi 3ibara lavabo

Nhar lmayek mokhi tnnk netrena 3 marat

L galb hay w rweri tjeweb nsarah fel mamarrat

Galbek 7an aal majmou3a ama mokhek 9arnat

3icht l sid fwost l dhbou3a l ktyb jeb w karrak

Fuck em john, fuck all of em

Mantouj tkoul mouch mamsous

Mataam masous ah

(Ba3ad ba3ad)

Maskhouh l game b facon

Liji ymossou ah

Elou aadi ken gadhou nched nfatkou men baadhou

lenna

(Ti ba3ad ba3ad ba3ad ba3ad)

Kol beat nched nat9ou

Kol aam nzid netra9a fetta9a

(Khiih khiih)

Komt fibeli nhar ki ghirou metwezen

Then i flew helicopter with mezen

Man it was like in heaven

Omi weldek a7rach rajel metkemel

L cash keyen ama chikh mahouch hemel

Lehi fi serrou ketem

Doub mayebda l verse tesmaani tetbasem

Tlaa belhak mch tfadlik

L holm keed yetjasem

Ktyb rawah lel bled

Ken masmaatech hak tesmaa

Legendary fouk l scene nehseb kadech jet men nasma

Nejri hata fi zanka

I'm in a hurry jamais nakas

Mgalla3 fibeli lbeb ydok

Lebes TN mazelt tlo9

Ghates fel beba wel mro9

Ghates fel dhmar lin ghro9

Li gesmouh zeyed nkabech kel l7am l beyet

Nra7am ibara mayet

Dybala moutour mkayet

Msarra7 dima l chay mzayet

Mouch besehel bech nfayet

Zeyed dherri dra kifeh

Krib nousel rjel tnanek

Ki wsol haw layem cham khra tla3 dhmayem

Mel chohra khrajt metlathem

Fesarfag nkathef

Lin tartab l torba

Tabes tahbat chorba

Barcha aflem fel ghorba

Nik tsawer fel boulevard

5 rjel fel ghorfa

Krib ybet fel chorfa

Maandek matkoul c normal

Khiri faredh

Yahkilha aatoul w makfeh zebi aaradh

Mouch fachghou lel forja abed tfera3 mouch ma3redh

Kol wehed fina koudouratou yestaaredh

Yed loula khadhra matmasetch kharja mel labo

Tafkir ghare9 9a3 dabousa ta tchedni mel tabbou

Maandich maa laasi fel ajla ama nhotlek l sabot

Tlaat mnayek nomkhit fik khachmi 3ibara lavabo

Nhar lmayek mokhi tnnk netrena 3 marat

L galb hay w rweri tjeweb nsarah fel mamarrat

Galbek 7an aal majmou3a ama mokhek 9arnat

3icht l sid fwost l dhbou3a l ktyb jeb w karrak


هل اعجبك الموضوع :