القائمة الرئيسية

الصفحات

                   EMP1RE FLEN BEN FLEN  (flen ben flen ben flen ben flen ki nsamih y9oli hadher 

 Wezra wel rou2ase2 ghonya wel bou2ase2 ndhafou manadher 

 9oudhat w mahakem tahanet l hakem stanna nal9akom 

 7enna fi terka 100 snee ser9a manich bch nakhtakom) 

  

 Flen ben flen ben flen ben flen ki nsamih y9oli hadher 

 Wezra wel rou2ase2 ghonya wel bou2ase2 ndhafou manadher 

 9oudhat w mahakem tahanet l hakem stanna nal9akom 

 7enna fi terka 100 snee ser9a manich bch nakhtakom 

  

 Rou7 melk rabi mankhafech (7aayyy) 

 Feya khmaj mayandhafech 

 N3ich fost rjel sanadid manasma3ch mala9it n9oss ydin meul a disque ya3rfouni melloul ndhif bch net7awel manchemech wsakhek chem abou lhawl 

 Chemdakhlek fel khorti choufna win ghar9in machrewnich b sourdi ❲?❳ 

 Chikh lin tkachkech dharbouk matfakarch markez maysakarch (jihez ytachtech) 

 7nekek t9aj9ej makkesa t3ach3ech tounes trem habra lkoll theb tmachmech 

 Yrapi 3al 7a9 masketch jbedni asli 

 Kortej 7oukouma fallouma ki bruce lee 

 Mouta msawrin camera ama trace le 

 Menotte fel lebled w ghorba b braclet (l7ay yrawa7) 

  

 Flen ben flen be n flen ben flen ki nsamih y9oli hadher 

 Wezra wel rou2ase2 ghonya wel bou2ase2 ndhafou manadher 

 9oudhat w mahakem tahanet l hakem stanna nal9akom 

 7enna fi terka 100 snee ser9a (waaa3h) manich bch nakhtakoooom 

 Flen ben flen ben flen ben flen ki nsamih y9oli hadher (ki nsamih y9oli hadher) 

 Wezra wel rou2ase2 ghonya wel bou2ase2 ndhafou manadher (lkoll lkoll) 

 9oudhat w mahakem tahanet l hakem stanna nal9akom (jiiib heeet) 

 7enna fi terka 100 snee ser9a manich bch nakhtakom 

  

 Tetbala3 lafam tet7al ken ll ragou 

 Lseni manten fel antenne fl radio mchana3ha 

 3ala9at chedda fi ka77a 

 Diplomet fel sabba 

 Soujoun w isle7 bel khtar ken tetrabba 

 Bled tgoud feha 3isaba 

 Gedmouk fel saba w ras 3am cheri sapin 

 Klet l3inin 9oli win bech tetkhabba 

 Khle9i fi nammi le menich ca va 

 Ghalta l moukhaddarat sidi l moukhabarat cartel fel matarat carti wost sfarat tlevez mte3 iste3radh to93ed bled iste3mar 

 Jil ti mbarmej ijram chera3 mouch instagram 

 Belha be9i berri barri b3id m3a louled 

 Kabbara y9ossou fi studiowet (mouch mte3ek) 

 Mlahet ymossou fel rappeuret 

 W rappeuret theb twalli ashab m3a joueuret (toll 3aad) 

  

 Flen ben flen ben flen ben flen ki nsamih y9oli hadher (ki nsamih y9oli hadheer ) 

 Wezra wel rou2ase2 ghonya wel bou2ase2 ndhafou manadher (aaaaaahhhh) 

 9oudhat w mahakem tahanet l hakem stanna nal9akom (stanna nal9akooom) 

 7enna fi terka 100 snee ser9a manich bch nakhtakom (aaaaaaahhhhh) 

 Flen ben flen ben flen ben flen ki nsamih y9oli hadher (ki nsamih y9oli haaaadheer ) 

 Wezra wel rou2ase2 ghonya wel bou2ase2 ndhafou manadher(aaaaaaahhhhh) 

 9oudhat w mahakem tahanet l hakem stanna nal9akom (stanna nal9akooom) 

 7enna fi terka 100 snee ser9a manich bch nakhtakom 

  

 Flen ben flen ben flen ben flen ben flen ben flen ki nsamih y9oli haaaaaaadher 

 Wezra wel rou2ase2 ghonya wel bou2ase2 ndhafou manadher 

 9oudhat w mahakem tahanet l haaakem stanna nal9aaaaaaaakooom 

هل اعجبك الموضوع :