القائمة الرئيسية

الصفحات

Klay - 9adech Men Marra-Lyrics & Paroles كلمات-Lyrics TN

Klay - 9adech Men Marra fhemt edenya lin mo5i t3eb

w3raft 3bedha cht7b

y7bou el mounefe9 wl baby face

y7bou lou8et el 5achab

gadech mn marra galbi ne t3b

w 3agli za3ma la 4rab

gadech mn marra chadni la3sab

wfil 9asab t8arez l3leb

fhemt edenya lin mo5i t3eb

w3raft 3bedha cht7b

y7bou el mounefe9 wl baby face

y7bou lou8et el 5achab

gadech mn marra galbi ne t3b

w 3agli za3ma la 4rab

gadech mn marra chadni la3sab

wfil 9asab t8arez l3leb

nmarki ma nratich w nontej ma n4awich

w ma nwarihom ken le3me

a7rch 3inihom mtaychin w4nihom

w idihom tjamed el me

rapi 5iti m sme w ma4i ktibti tir frank le

wra4i

houni jhanem gay4a guerra dima 5ay4a

b9anounkom menech ra4in

houn rap whouni win kberna 3la mawel

7azin

houni ra5 le 7ouma mfa7la ma atharchi

fina lmo3rfin

3icht m3a denya lakma bi lakma

gladgateur

fi 7albet moulekma ham ezemen eli zedni

7ekma

3alemni nalga l7al fi dawla berafeha

met7akma

el mojtama3 kil heycha bakma ma3toumin

bidoun mou7akma

w7ad 3lih ma s2el

wena marra o5ra fi he4eya lkol n9olek

3aych game over

sa3at ne5ser 3abd w ma y8i4nich 9ad ma

t8i4ni la3bed ki toufa

ki meste3efi w molotova hard core

w3andakova

kima chagi fi bombastic 3al mouziqa nwali

mr lova lova

fhemt edenya lin mo5i t3eb

w3raft 3bedha cht7b

y7bou el mounefe9 wl baby face

y7bou lou8et el 5achab

gadech mn marra galbi ne t3b

w 3agli za3ma la 4rab

gadech mn marra chadni la3sab

wfil 9asab t8arez l3leb

fhemt edenya lin mo5i t3eb

w3raft 3bedha cht7b

y7bou el mounefe9 wl baby face

wfil 9asab t8arez l3leb

nti trapi wala mzewdi wala t8ani ray wala

fech tfayek

ija houni na3tik dewdi 3la heka lbek

l5ayeb wrapek el fake

omniti n9abel drake na3tih kfouf wbarcha

chleyek

3la 5ater fi joret el mouyou3a mte3ou

erap etounsi t3aba drake

mazel e4arb whani jeyk nrodek tbambi

notembayk

barcha ke4bou 3anes 9aloulhom enrapiw

whouma y8aniw kima na7ay

erap etounsi t3aba 3isabet lkolha tkames

walet lou8et koumitet

wbarcha 3ala b3a4ha tchalba9 fih

leb3a4ha rap fi bledi tounes wala jihewiet

barcha mouyou3a maye3tou la3bed

4aritou lmouziqa 4aritou lfanet

wink ya lapana chouf lwapana rapeuret

tna9i 3and vioulet

fhemt edenya lin mo5i t3eb

w3raft 3bedha cht7b

y7bou el mounefe9 wl baby face

y7bou lou8et el 5achab

gadech mn marra galbi ne t3b

w 3agli za3ma la 4rab

gadech mn marra chadni la3sab

wfil 9asab t8arez l3leb

fhemt edenya lin mo5i t3eb

w3raft 3bedha cht7b

y7bou el mounefe9 wl baby face

y7bou lou8et el 5achab

gadech mn marra galbi ne t3b


yatla3 lfou9 wychoufouh

la3bed kol wb9odret rabi

kol 8neya bch tahbet bch nktbelهل اعجبك الموضوع :