القائمة الرئيسية

الصفحات

PULMOSERUMWaa

Athnach setta belorjoueni

Yaani

Momken nochreb se2el ndour nkharbech 3al mebeni

Yaani

Momken netese2el chbik tfout lowel toufa theni

Ah?

Flow mtaa noueb, bitch

Flow mtaa Fazzani

Ija khoudh mekeni

Ija khoudh ma3ouni

Paranoiti wzemekeni

Ija khoudh 39al

Khoudh hbal, khoudh lseni

Khoudh zatal wzeni

Khoudh alfin sba3

Khoudh techa te7ky bel "eni"

Khoudh 3nin t7es belougha ta7lil el2eni

Mante9 eta7lib melouta

Wadh3 rap al2eli

Mo5 mamsou7 bela3ba

Nansa mtaa darjin elteli

Wena eli mechi fibeli eli mokhi 7achiheli

Code l'Athnach sett-

Ntaychouh ken fsed

I'm falling for bitches

Ama lbacks 9bal alf set

Taaref zebi kalb sou9

Ma raw7et ken ma tkarbset

Chefet teliphouni dha7ket

Chefet zebi stalbset 

هل اعجبك الموضوع :