القائمة الرئيسية

الصفحات

Keta fy Kaso 7ouma Lyrics & Parole - LyricsTN

Keta fy Kaso 7ouma[Ritornello: Kaso & Keta]

N3ich fi bled tmarredh men7a brit

Devo andare, sparisco da qua (Sparisco da qua)

Hlemt nchouf7a nhar u 7ani mchit

Mi manca casa, la zona, 7ouma (7ouma)

Yammi rani nsitou wa9t noumi

Ma fammech men ra7a 7ouni w ma ritech lenna li 7keu

Rdhit ma koltech elli s7ab dezzouni

Famma ken audha3 lezzouni u mchit kima s7abi mchaou


[Strofa 1: Kaso]

Maddit ideya maw houma ma waddouch

(?) ama khedma maddouch

7kit u masam3ouch, hareb menhom bin khayb wel behi

Hatta lenna wadha3 khayb w behi

No7rek man falletch, na3ref man khalletch

Dima nkhammem u netfaker mech se7i

Wena kasi

3echt wjeya3 nes u behom kasit

Ki to7t thassit

Ghorba ya3lem rabi chneya 7assin

Chrit u be3t baswem

R9at fi biessa ama yeser tokhmem

7atit fi beli elli 3amour ommi mezel

Elli yefhem weli bech nratta7 el bel

Darna 3ichou el mezien, u ma kaffewech


[Pre-Ritornello 1: Kaso]

Elli maddohom ma kaffewech

Bkhir w ma nansewech

N3ichou b3ad u ma nensewech


[Ritornello: Kaso & Keta]

N3ich fi bled tmarredh men7a brit

Devo andare, sparisco da qua (Sparisco da qua)

Hlemt nchouf7a nhar u 7ani mchit

Mi manca casa, la zona, 7ouma (7ouma)

Yammi rani nsitou wa9t noumi

Ma fammech men ra7a 7ouni w ma ritech lenna li 7keu

Rdhit ma koltech elli s7ab dezzouni

Famma ken audha3 lezzouni u mchit kima s7abi mchaou


[Strofa 2: Keta]

Non mi davano quel visto

Il viso non è pulito

Prima ero solo un bambino

Io con te, tu con me, risolvo ogni casino

Ma qua non va

Riordino quel gram

Non c'era spazio per noi, noi ce lo prendiamo

Guarda com'è qua

Ora non è come prima

Mai come prima, lo sai, ci metto la firma

Coi fra' stavamo al sole sopra una panchina

Non avevam una via, né una via di uscita


[Pre-Ritornello 2: Keta]

Matebkich (Matebkich)

Tawa kbir rani kbir ma nebkich (Ma nebkich)

Mando giù i problemi, c'ho l'Hennessey (L'Hennessey)

Lei vorrebbe prendersi gioco di (Gioco di)

Ma sei l'ennesima e fai così (E fai così)


[Ritornello: Kaso & Keta]

N3ich fi bled tmarredh men7a brit

Devo andare, sparisco da qua (Sparisco da qua)

Hlemt nchouf7a nhar u 7ani mchit

Mi manca casa, la zona, 7ouma (7ouma)

Yammi rani nsitou wa9t noumi

Ma fammech men ra7a 7ouni w ma ritech lenna li 7keu

Rdhit ma koltech elli s7ab dezzouni

Famma ken audha3 lezzouni u mchit kima s7abi mchaou

هل اعجبك الموضوع :