القائمة الرئيسية

الصفحات

El Castro ,A.L.A (Zomra) Metal Slug (Mission 01) Lyrics & Parole - LyricsTN

Metal Slug (Mission 01)
[ A.L.A]


Ba3d ma yetwa5er zomra bech teda5el rimety bl mochta twety zeby fik nda5el


Na7kilek mele5r


Moush le3ba tba5el


Moush el laaba tkawen


Majitech ntsawl


Aadi centre ville ntjawel nstana waktesh tfawel


La nekhdem aaraben la njib mzewdya tmawel


Nasmaa beat nthawel Mc fi sayfer embawel


Nik elli jeyebha lawel bl8alet masmou3


Nasmaa rappek le mamnou3


Tasmaa seket ya sanou3


Jibou tchekb ba7dha jmou3


5ali ychouf el 3ardh


Baz yrawa7lek mafjou3 5ater zomra aana lmardh


Koul nchala rabi ydewi


Manrapich hwewi la kifk la ki hamzaoui im the fuckin legendary


Rapi 3eshtou moushni hewi


W rapek motherfucking kethb ma7kitesh 79i9a


Naaraf moush bethi9a nekteb fli 3shtou sar


Zahrouni moush el manar


Nik l MC wl koumisar naamal fi azber mousi9a


Nkasarlek l 5li9a nti wli jeyebha bdan ken theb taarek zeby jib maak kfan bounya wala fan


Twil wala 3ridh o93od asba w ridh, AKA A.L.A who u fuckin play with?


Baba 9alli walli tbib jit fel rap mrith MC hak tghidh


T3ish mnayek bli rfest hak ta7ant w hak kammest


Ama enti li ba3best bech l gomma alik tfidh tawa t7ammal l 3awa9eb


A.L.A spit rap wnti o93d re9b


Mt5oby w mt3ala9


Berri met m3abi sra9 zeby me8ir matchala9


5ater fi 7ashyeti nzala9


W nsa9ti, zahrouni mnta9ti la dhareb wla madhroub


Menishi mazroub tawa wa9t w yjini wa9ti


Tawa wa9t w yjini wa9ti


[El castro]


Bin abed mo5tala, fkari m5a5 mo7tala


Taba3 thneyti mdamar 7yetk kima ramallah


De5l 5arej fl 7ella


Bro7i le man7chemshi


Man3ishesh b 3er9 el bass ki 3er9 e dhke aandi yemshi, batta f banou man3awemshi


Requin f west lb7ar. kifi t5amam matnejemshi t3ish f rasi tenta7er


T8ayeb ba7dhek moshta tgerr, ma7jouzek aandi ya jhon


7ot kmema aala toxic w madhabik tokhrj m chant


Ntiri alik kl corleon, manmoutesh kilou kabratzi nar7al bik kel turbeon


F teri5ek n5alli traci


103 ble chagment wl 9ayloula moush fi classi


Naamal bikom coup de voulon, ki nkhamam besh nekl rasi


Rap moushi tam, b dhbeye7 matshoufesh dam n5odhk kima bakou e rayeb w nfassel l sormk nam


Moush wahdi maaya l 7akam, make some noise


Zahrouni go talent ken lyric ou nik the voice


Manjibesh fake toys


Maaya fel fitet, kaabtin ken watet el be9i mshet fi tripet moush bahdheya e rap met


Touled maaya baz assba lik wel las vegas w chkoun fehom 5ir men cas


Mabditech e ta3dhib la clashet la ego trip, weli tasmaa fih elkol beni sess ba7th 8rib


Nrappi full saison moush fi mawsem dirasi ma8ir a3si aandi rasi, tounsi moush hindou racie


Wedhenet behyn lin walitou rap tasmouu


Maaraftoush tahkiw w nos5a la79i9a tazl3ou


7yeti li tkhalik ki tasmaani lsenk tabl3ou


Ta5la9t bech nrappi ntouma ta5la9tou bch tasm3ou


Nektb fi nousous fik n8ouss w yeddi to5rom


Fi trippi trappi toub matnajemsh t3ish mdaprem


Klemi el maktoub wnti chitank li yo5rom


L7ajra maaya tdhoub w manarba7sh el game to7rom

هل اعجبك الموضوع :