القائمة الرئيسية

الصفحات

AVEYRO AVE TRAP & مشتاقاته Lyrics & Parole - LyricsTN

AVEYRO AVE TRAP & مشتاقاته
 [Hook]

Zbaberkom msatou

Baby 3andi m3aha maw3d ama éddnéya lghatou

Nikhdm ken trap w mochta9atou

7acha li yetsannt 9adhibi zed twel ki s9atou

7atta fi dfeyen tzaghrtou

7out yékil ba3dhou yeklhom li rme sonnartou

7ad mantabba3 ken chitani ntabba3 dbartou

7acha li yetsannt tounes cha3bk ta7an b kwartou


[Verse 1]

Ken eti7 b tofla tifleg 3addi wa9tk biha

Sayeb kol chay chedha la tiflet itiroulek biha

Kol youm hizelha hdeya 7ebha hezelha moralha w hezelha sa9iha emchilha b hweha w tilhé biha

3allimin ken newi t7ebha 9ollha w 3athneya delha , dallalha , w sa3at tallf khoudhha 3la 9ad 39alha , t7eb 3al hbel habbalha , t7eb 3azama9tel o9tolha , oghzrlha , 3aziha fi a7zenha w a3zfelha ouu

Ou3edha a3tiha min wa9tk w a3tihoulha , a7fra7 biha wa7ferhoulha

Kol ghar w code barou , kol tri9 w trottoirou , kol foul lehi fi nawarou w kol nawara lehya fi foulha


[Hook]

Zbaberkom msatou

Baby 3andi m3aha maw3d ama éddnéya lghatou

Nikhdm ken trap w mochta9atou

7acha li yetsannt 9adhibi zed twel ki s9atou

7atta fi dfeyen tzaghrtou

7out yékil ba3dhou yeklhom li rme sonnartou

7ad mantabba3 ken chitani ntabba3 dbartou

7acha li yetsannt tounes cha3bk ta7an b kwartou


[Verse 2]

3andi m3aha maw3d ama edneya lghatou

Mchich tatla3 bettaba3 melouta dabouza blech tabbou

7asou b 9imetna ki ghebna b3athnehom inaykou ki ghabou

Fre9hom mich 3dheb fre9hom chbeb machabbou emm

Dek fi mindefk, 7elll ichibbek hawini b hwek jit nchouf tirzit fi 9albi li ti3mé ki chefk

Menich bich nchidk emchi barra yeddk 3adi famma fuiite fi ghlefk

Warrini 3ordh zabbourk chnnayek b 3ordh aktefk emm

3la dhaw el gamra netbranza , 9titsa doub matousel tbousni to7sol ta7za9 toskhen tanza3 , Ay

Farch bou blasa wa7na zouz , yarfa3 mat7ebch tihfet tahbet tbous tardha3


[Hook]

Zbaberkom msatou

Baby 3andi m3aha maw3d ama éddnéya lghatou

Nikhdm ken trap w mochta9atou

7acha li yetsannt 9adhibi zed twel ki s9atou

7atta fi dfeyen tzaghrtou

7out yékil ba3dhou yeklhom li rme sonnartou

7ad mantabba3 ken chitani ntabba3 dbartou

7acha li yetsannt tounes cha3bk ta7an b kwartou


[Verse 3]

Nikhdm ken trap w 2akhawetou , trap ina7i el ghomma b naghametou , noumrou datou l'fréquence mta3 dhetou 9addeh , 2107 b3ad yesr 3al 3alem w nesou , w sa7a lih elli 7yetou wetetou tal3t 9ad 9yesou , makarazch min mi7wesou paradise

Nik d3ayes , A , tounes medda min ghir kayes , wenti mak dima tefhem mkch khsayes , chkhas ken tifhem li fasarthoulk , roznk jibou nzarabhoulk , no3tch mokhk nochrobhoulk , ma9assartch w mich ken rask li kasarthoulk

Rekiz bin hwé w fdha ouu , m9adhi wa9ti netsahwk nistanna fi se3it le9dha ouu , 7atta mghamedh nra , 7 kima tar9 thebt kima e raul gharghour ellil igharrd b 2ighra2 ouu

هل اعجبك الموضوع :