القائمة الرئيسية

الصفحات

AVEYRO AVE ft NAQQA Chsar / أدغال الواقع Lyrics & Parole - LyricsTN

AVEYRO AVE ft NAQQA Chsar / أدغال الواقع
 Seleção Shit


Aveyro Ave :

Essa3ada adhwe9 w azber naw3 yesse9 (mamnou3)

Se3itha khlet ma3ad tanfa3 lakhle9 lé

Wfé léttifé9 éné9a fennife9 3ale9a bin cosutme w yed me3le9


Sta3malt dmeghi yekhi

Chsar chsar chsar ey sar w sar

Sta3malt dmeghii yekhi khraj titre 3imle9 chsar

Chsayer fi adghal el we9a3

Dawla ticha cha3b i3ich achghal che99a


Ken ta3mel ghatsa fil alghaz to tdhi3

Akse7 jomhour 3andi menich mechte9 tachji3 w menich

9atta3 arze9 w soufna mich lil bi3

BAT bil fom wil mlé yeah b3ad b fer9 5000 snééé


Seleção mich ri9 w bze9

Mich ma7bousin fi sbedri ki sweba3 esse9 lé

Mich kol katben sde9 youfa b tle9 7afla twali henya w youfa l'irhe9 w kol dmegh kifeh yeghme9 hné


Aveyro Ave :


Chsaaaaar , chsar chsar chsar ey sar w sar , sar elli matetwa93ouch isir ey

Chsar , ta7 mich ken eddinar , chsar , sa7bi tounes dommar , aghlat telghat b 2a3dhar , tnajjm testajwb li 7dhar o to i9ollk chsar


Chsar chsar chsar chsar chsar chsar

Tnajjm testajwb li 7dhar o to i9ollk chsar


Naqqa :


Chsar chsar chsar chsar

Ched rout chiret li sar

Cheded 9adri theda f rabi w enti 39at ken chedni meli yjibou bih sghar

La7en w na3zef nhar lkol

Souti 9wi kima hercule

Ki nsajel nfaya9 jiren kol

Kedheb 9t3an nfas

Weli je ynsa7 fehom 3al bas

W howa nesi rou7ou ytarter

Skkr

Nmarki mn3rech nsater

T7eb trapi kifi l3asba

Nghani 3ala kifi w tsam3a

Wela rabi noub

Wela bara toub wela bara goum nayek

Jboura mala gouf rayek

Zed bih ya zebi 3ad

Level b3ad trapna 7ajo5ra

Mouch kilmo3ted w a9raha fo5ra

Tetchames w t5ra fi

Nfes lbo93a fiiiit

W s7i7 ro93a tfii .sfiiih tafiiih

Mouch toura foura njibha zok b kifi

Chsar chsar w beli sar masarech kifi

Enti t7eb djibha gantleman w defi

Y3tek 3asba lik w lih w leha wlehom

Lehom lehom bayen fehom

Baz fama chkoun yfared fehom

Ta3rech kifech ch3lina fehom

W e7seb zebi nfarek fehom


Aveyro Ave :

Kes min tba9 l'tba9 , yesr l'7a9 , lezim ken sekit nta9 , pression kesik 3re9 , infection , cocktail bin 79i9a w fiction

7el idik w saffa9 7ell e'dictionnaire mix mich 3a'netflix imini quaresma w isari ki giggs aveyro kima morpheus fi matrix rekiz nreni lyrics


Hedha howa sout el peace paw , passe a passe ena w my niggaz nkawwrou , netreneew net7awrou ndawrou jwent trap netchawrou ndawrou ezzirou , sta3mlt dmeghi yekhi , yekhi rabbi 3ta khirou ey kol insen yetmanna isafa7 masirou yet3a9d m3ah


Naqqa :

W yt3a9ed m3ah y5ra fih ki choufek 3a9el m3ah

Ya avero chouf m3ah

Ok . Dami borken . Bara lawken . Dima drugging . Ynogou naged .nik blocking seleção seleção ynikou nikek


Money in my mind ma tasma3 meni aman

Manardhach bel mini mini minimum

Weli 5anou dhre3ou 3la ghirou yarmi elloum

Sta3mlt dmeghi ye5i jet fi siyeghi kima twa9a3et


Aveyro Ave :

Chyaswaa l'kenoun blech jmarr

Chyaswa e'trap min ghir e'seleção chay

Yaw a aveyro naqqa mela chnowa

BAT mela chnowa , FIVE SIDE mela chnowa


Naqqa :

Money in my mind ma tasma3 meni aman

Manardhach bel mini mini minimum

Weli 5anou dhre3ou 3la ghirou yarmi elloum

Aveyro Ave :

Sta3mlt dmeghi ye5i khraj titre 3imle9


Aveyro Ave :

9olli chsar fi adghal el we9a3

9olli chsar chsar chsar chsar chsar chsar

Chsar chsar chsar ey sar w sar

هل اعجبك الموضوع :