القائمة الرئيسية

الصفحات

Ktyb,Jhon six - Anaman Lyrics & Parole - LyricsTN

Ktyb,Jhon  six - Anaman 3icha l'internationale tarwij 3abr el oumam

Carcassa fawe7a 7at men teli kilo ham

Matjibhech ma sma3tch makesh b3id wmakesh asam

Tal3ou frou5 sghar wma tna7ithch ki loucham

Taye7 korssi el BM le3ba r5issa 7chicha bel

Técha me t9aderch le fi iftar w le fi romdhan

Ta7ki 3al mcha7em tchouf DMs tetsdam

Kethbin 3lik AMAN AMAN

Li serbek el jahel besh ntay7ou ki houbal

Doub ma n7essou yta3eb nwa5er sa9i nikou b yam

3aytou l as7abou yetcherkou fi zouz mitrou kfen

Mrawa7 madh se3tin TN bidha kolha dam


Game lkolha fiha chkoun asam

Kenek weld lbere7 rawa7 5yr, mathalan

Ilgech hak tesrafen 3adi w7ida, abadan

Nekmi lin netsa2el ki nchouf rou7i ANAMAN?


Game lkolha fiha chkoun asam

Kenek weld lbere7 rawa7 5yr, matahalan

Ilgech hak tesrafen 3adi w7ida, abadan

Oui nahdhan, ti talé3 zidane, KTYB ichiban, ba3d nayek“[?]”

Tokther el mgharef tfodh dharb b skaken

Net7awel aswed daken, tchoufni tod5el lda5el

Hand me all of it, wait for me all with it

El KTYB ro3b fel 5la5él, nrapi mérte7 tgoul bé5l

Rapek ji3an mouch fé5r, lel i7tiram tkoun sé5

N7armou el b7our netsba5t, samrin 7dadith fé7t

Ghar9in rjajil ché7t, yjawbou 200 mesh wa7ed

Esma7li sa7bi ray ksse7t, haw nekou chak haw nekou chak

Kifeh fe9t bih ? dé5l ba3dhou nfass

Fibeli s7ab ama tla3 mondas

5af houa mayjich ama sa7bou mlassen

El ba3dh mdak ta9 loutani 9ata3lou lfak

Be3 klem bel kilo ama falso el chrak

Lena lkolou meshi fel ser ama 7afla dbak

Na9s mel t7in na9es ken tboussou

Chtar tseb fih winou maktoubou

Tla3 ghafass hetheka maktoubou

Sle3 mnayka rabi ysame7 taw ntoubou

Tochroblou meh el mnafé5 tkache5li el flouss nkache5

Weld AVICENNE zid nkache5

Nji lel bled netbathé5 nekteb fi versouya nfassé5

Kthor l93ad trem tewasse5

Zourek yafre7 ki tetrache7

80 kg ryouss tetfaché5 3adi


Game lkolha fiha chkoun asam

Kenek weld lbere7 rawa7 5yr, mathalan

Ilgech hak tesrafen 3adi w7ida, abadan

Nekmi lin netsa2el ki nchouf rou7i ANAMAN?


Game lkolha fiha chkoun asam

Kenek weld lbere7 rawa7 5yr, mathalan

Ilgech hak tesrafen 3adi w7ida, abadan

Oui nahdhan, ti talé3 zidane, KTYB ichiban, ba3d nayek

هل اعجبك الموضوع :