القائمة الرئيسية

الصفحات

 

Balti - 7elma w troug w ta7la (oh oh)

w ghodwa a7Ia (ah ah) 

f7aI w fa7la

w ndhougou 3ssal el na7la (ah ah )

w trig twila (yama)

w ena 3andi 7elma (yama)

trig twila (yama)

w ena 3andi kelma (yama)

w diga diga diga diga diga diga ”diga diga” 

w diga diga diga diga w rabi m3aya ”w rabi m3aya”

w diga diga diga diga diga diga ”diga diga”

w diga diga diga diga w ma noghzorech

 ouraya ”noghzorech ouraya”


[Couplet 1]


jey mel Iab3ad w nheb nemchi Ieb3id

w trig el chouk ghodwa iwali nawar


w ena li nfra7 el mama fel 3id


w ena li kbaret walit rajel el dar


w layem edour mara lik mara 3Iik 

tetbadel loumour li kdha menek 3tak 

bin dhalma w nour ken mokhek idhawik 

mama mon amour weldek taleb rdhak 

ena li t3ebet w ena li souffrit

w ena li nja7et ma jabtech asfar

w ena li ki fatetni el kar jrit

to7et w gomet w nfadhet Ie ghbar 

w ena li 7lamet ghodwa nwali kbir 

w ena li sghir 7agrouni I kbar

w klit el kaf men 3and el moudir

w kbert w khalesst kridi el 3atar


[Refrain]w troug w ta7la (oh oh) 

w ghodwa a7Ia (ah ah) 

f7aI w fa7la

w ndhougou 3ssal El na7la (ah ah)

w trig twila (yama)

w ena 3andi 7elma (yama)

trig twila (yama)

w ena 3andi kelma (yama)

w diga diga diga diga diga diga ”diga diga” 

w diga diga diga diga w rabi m3aya ”w rabi m3aya”

w diga diga diga diga diga diga ”diga diga” 

w diga diga diga diga w ma noghzorech ouraya ”noghzorech ouraya”


[Couplet 2]


w fegna fe soba7 

w sardouk issi7 

na3ref li galbek mahouchi merte7 

w fegna fel bared w mtar w ri7 

wel beb msaker ma Igina mefte7 

w eli yemchi b klem il nes iri7

w el fom el naten ma iwali fawe7

w farakh el 3asfour eli mel 3ich iti7

ghodwa yekber w ya3mel jne7

w ena fil bat7a w bel koura 7afiene

w ena li 7lemet nwali messi 

w sawaret trigi bel alwene 

ahh ya zamen 3lina gassi

w tmanit il mosta9bel mezyene

na3ref mnin jit wel wine mechi 

sawert el far7a fi 3oudh el a7zene 

w law ken bkit el dha7ka tawa tji 


[Refrain]w troug w ta7la (oh oh) 

w ghodwa a7Ia (ah ah) 

f7aI w fa7la

w ndhougou 3ssal el na7la (ah ah)

w trig twila (yama)

w ena 3andi 7elma (yama)

trig twila (yama)

w ena 3andi kelma (yama)

w diga diga diga diga diga diga ”diga diga” 

w diga diga diga diga w rabi m3aya ”w rabi m3aya”

w diga diga diga diga diga diga ”diga diga”

w diga diga diga diga w ma noghzorech 

ouraya ”noghzorech ouraya”
هل اعجبك الموضوع :