القائمة الرئيسية

الصفحات

A.L.A - MOVE Lyrics & Paroels | Lyrics TN

A.L.A - MOVE


 

yeah yeah yeah yeah no no no no 


[refrain]

move chouf thnia 7el tri9 

matou7elch w fi9 

na7i a3lina kelmet 5ouf 

rabi 3omrou maykhalik  fil cheda w fil dhik9

denya w 9ad mat3ich tchouf

kifek kif el i7sebtou rfi9

yatla3 bi tnoufi9, tefra7 ken ta3tik kfouf

khir mili ifout w temchi fik

tekwi kil la7ri9 ena in9olek dima move

chouf thnia 7el tri9 


matou7elch w fi9 


na7i a3lina kelmet 5ouf 


rabi 3omrou maykhalik fil cheda w fil dhik9


denya w 9ad mat3ich tchouf


kifek kif el i7setou irfi9


yatla3 bi tnoufi9, tefra7 ken ta3tik kfouf


khir mili ifout w temchi fik


tekwi kil la7ri9 ena in9olek dima move


[Couplet]

move w matkhalish wrak trace ikhalet 

khouf w kabes i3ichou m3ak el wa9et ighalet

tchouf el 7abes bled matraque w dholem msalet 

tloum el nafes w le mabrat w chay mkhalet

nab9a kima 7elmti saf9a kima gedmti

nab9a nadhem fil loumour 

t7in*** mahech khdemti

nab9a hakeka gedemti

nab9 cheded hedmti

w tarabina mil sghar baba yekhdem khdemtin


[refrain]


move chouf thnia 7el tri9 


matou7elch w fi9 


na7i a3lina kelmet 5ouf 


rabi 3omrou maykhalik  fil cheda w fil dhik9


denya w 9ad mat3ich tchouf


kifek kif el i7setou irfi9


yatla3 bi tnoufi9, tefra7 ken ta3tik kfouf


khir mili ifout w temchi fik


tekwi kil la7ri9 ena in9olek dima move


chouf thnia 7el tri9 


matou7elch w fi9 


na7i a3lina kelmet 5ouf 


rabi 3omrou maykhalik fil cheda w fil dhik9


denya w 9ad mat3ich tchouf


kifek kif el i7sebtou rfi9


yatla3 bi tnoufi9, tefra7 ken ta3tik kfouf


khir mili ifout w temchi fik


tekwi kil la7ri9 ena in9olek dima moveهل اعجبك الموضوع :